На сајтот dictionary.com

„Егзистенцијално“ е збор на 2019