Митот за осумчасовниот сон

До неодамна сме легнувале два пати во текот на ноќта