Краток филм според песна на Буковски

Девојката на ескалаторот