Библиотечни наоди: стрип на Кит Ричардс и молитвени картички за Рамоунси