Што му требало да излегува?

Aвстралискиот уметник што помина 3 дена закопан под земја е здрав и жив