Ако сте средовечни (или наскоро ќе бидете) ова е книгата за вас