Во јапонскиот парламент се пробуваа шлемови за земјотрес