Приоритетот на Столе е поддршка на Македонија во секој спорт