Пивара Скопје и компанијата Coca-Cola донираат паркиралишта за велосипеди на Градот Скопје