Спортот ќе ги смирува

Олимпијадата 2018 во Северна Кореја?