Спортот во Македонија е играчка за богатите, епизодна забава за народот и скршен сон за младите