Проектилот на Криштопанс за делириум во Јане Сандански