Поради љубов кон Рома го преживеал терористичкиот напад во Америка 2001