Врвната имитација на Шекил О’Нил од Фараоа на доделување награди