Големото ништо

Ексклузивно! - нај(зло)употребуваните зборови во новинарството