Шведска застана зад Сириецот кого го нападнаа поради фаул