Седумкратниот европски првак си шета лабаво низ Скопје