Рекордот на Брегалница Штип за кој пишува регионот