Најубавиот гол во кариерата на човекот кој денес заврши кариера