Наежување на Енфилд, YNWA ја надгласа химната на ЛШ