Како француски коментатор со лоша игра на зборови западнал во неволја