Да се потсетиме на најочајниот фудбалер за Валентајн