Во лаптопите на ХП откриен скриен софтвер што го снима секое копче што ќе го стиснете