Трамп пробува два нови слогана: едниот му е лага, другиот од Хилари