Што не кажуете вакви работи

Во „Економист“ има многу секс?