Пред промоцијата на „Рута Таненбаум“ на Јерговиќ

Трагичната приказна за Леа Дајч - хрватското „чудо од дете“