Пост-иронијата како иљач

Слатки нешта на интернет како антидот на цинизмот