„Сите ние сме Африканци“: нова изложба за врските помеѓу Македонија и Африка