Плус-минус 15 минути

Што значи тоа „по македонско време"?