Што е заедничко за сите луѓе? Тоа што раскажуваме приказни