Нова верзија на Брајова азбука која може истовремено да ја читаат и оние со добар вид