Многу сме за никаде

Неколку лоши вести за човечката природа