За мрзливите новинари (и лингвисти)

Не, „Стен“ на Еминем не влезе во Оксфордскиот речник