Француски ремек-дела преименувани според црните ликови на нив