„Звук на ноктите на ѓаволот врз таблата на пеколот“

Цмиздрам, значи постојам