Букбокс читанка

„ВИТГЕНШТАЈНОВАТА МАША: приказна за десетминутната расправија помеѓу двајца големи филозофи“ од Дејвид Едмондс и Џон Ајдинов