Победникот на втора шанса за милион е од Крива Паланка!