Конор конечно се враќа, одреден датумот кога ќе се бори