ЕХФ се прашува колку гола ќе даде националниот херој на Македонија