Во Шпанија има клуб Рамна Земја чиј претседател зборува за теории на заговор