Уште цицаат, а веќе имаат сезонски билети и тоа доживотни