Проклетството во пенал сериите на Англија која го подобри скорот на 2:6