На Панчев за ова на времето му дадоа црвен против Данска