Од копачки во одело

Малдини ги предводи иконите кои се вратија во својот клуб