Кантона: „Манчестер е како стар човек што се труди да води љубов“