Каков капитен си ти кога ги оставаш другарите кога тоне бродот?