Како најдобро да се искористи шумeстиот стадион на Победа