Како луѓето задолжени за хаваријата во Чернобил играле фудбал на пауза