Интервјуто на кое Швајнштајгер посакувал да исчезне