„Градски“ има видео систем каков што Зенит не видел